Hvordan blir klimaet i din kommune?

Nrk har laget en moderne adjektivhistorie om hvordan klimaet blir der du bor. Vi hopper 80 år fram i tid og får servert et middels scenario med klimatiske endringer.

Dette er en interaktiv nettside som gir et balansert bilde på hva våre barn må hanskes med når de selv er voksne og skal navigere gjennom foreldrerollen i et helt annet klima enn det vi har vokst opp med.

I Oslo vil det foreksempel være 2,6 grader varmere i snitt. Varmen vil føre med seg mer regn, så vi får nok et våtere klima i hovedstaden med årene som kommer. Om utslippene blir middels store, får Oslo rundt 7 prosent mer nedbør mot slutten av århundret. Det verste er imidlertid ikke nedbør i seg selv, men styrtregnet. Den blir nemlig 50% kraftigere enn den er i dag.

Det blir også flere skred og havnivået kommer til å stige. Det kan fort bli problematisk helt for Operaen og Deichmann. For vi kan få stormflo hvert tiende år. Det kan komme til å koste samfunnet milliarder av kroner i framtiden.

Det blir også færre snødager, en halv million dyrearter vil bli truet og fiskebestanden i Oslofjorden kan kollapse. Med varmere vær vil det også følge med en invasjon av en rekke fremmedarter.

Du kan sjekke din kommune her.

Husk at dette er ikke verst tenkelig scenario, men et middels tenkt utgangspunkt. Det kan bli mye verre, men det kan også være at vi klarer å snu noe av det aller verste. Da er det bare å brette opp ermene og komme i gang!